//
archives

Wu Jing

This tag is associated with 2 posts

‘The Wandering Earth’ (2019): All Your Favorite Hollywood Disaster-Movie Clich├ęs, But Chinese

Directed by: Frant Gwo || Produced by: Gong Ge’er Screenplay by: Gong Ge’er, Yan Dongxu, Frant Gwo, Ye Junce, Yang Zhixue, Wu Yi, Ye Ruchang || Starring: Qu Chuxiao, Li Guangjie, Ng Man-tat, Zhao Jinmai, Wu Jing, Qu Jingjing Music by: Roc Chen, Lu Tao || Cinematography: Michael Liu || Edited by: Cheung Ka-fai || … Continue reading

‘Wolf Warrior 2’ (2017): Wu Jing Howls

Directed by: Wu Jing || Produced by: Wu Jing, Jiang Ping, Zhao Haicheng, Li Yang, Zhao Jianjun, Xu Zhiyong, Jing Defu, Liu Kailuo, Deng Hao, Wu Yan Screenplay by: Wu Jing, Dong Qun, Liu Yi || Starring: Wu Jing, Celina Jade, Frank Grillo, Hans Zhang, Wu Gang, Yu Nan Music by: Joseph Trapanese || Cinematography: … Continue reading