//
archives

Japanese Cinema

This category contains 13 posts

‘Spirited Away’ (2001): That One Anime Movie Everyone Knows

Directed by: Hayao Miyazaki || Produced by: Toshio Suzuki Written by: Hayao Miyazaki || Starring: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takeshi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tsunehiko Kamijo, Takehiko Ono, Bunta Sugawara Music by: Joe Hisaishi || Cinematography by: Atsushi Okui || Editing by: Takeshi Seyama || Country: Japan || Language: Japanese Running Time: 124 minutes … Continue reading

‘Ran’ (1985): Akira Kurosawa’s Last Weird Film

Directed by: Akira Kurosawa || Produced by: Katsumi Furukawa, Serge Silberman, Masato hara, Kisao Kurosawa Screenplay¬†by: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Masato Ide || Starring: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Daisuke Ryu, Mieko Harada, Yohiko Miyazaki Music by: Toru Takemitsu || Cinematography: Asakazu Nakai, Takao Saito, Masaharu Ueda || Editing by: Akira Kurosawa || Country: … Continue reading

‘Seven Samurai’ (1954): The Original “Oriental Western”

Directed by: Akira Kurosawa || Produced by: Sojiro Motoki Written by: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni || Starring: Takashi Shimura, Toshiro Mifune, Isao Kimura, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Minoru Chiaki, Keiko Tsushima Music by: Fumio Hayasaka || Cinematography by: Asakazu Nakai || Editing by: Akira Kurosawa || Country: Japan || Language: Japanese Running Time: … Continue reading